10° CHAMPIONNAT DU MONDE DE DEVELOPPE COUCHE HANDISPORT IBSA
05/11/15 - Seoul ( Corée du Sud )
Résultats
			Feminin							Masculin
						- 40 kg

						- 44 kg

						- 48 kg

						- 52 kg
1° Olga Chaikovska : 62,5 kg
2° Larisa Malyshkina : 55 kg
3° Olena Mazurova : 47,5 kg
4° Ayako Mori : 35 kg
5° Zuhal Sari : 35 kg
						- 56 kg
1° Sajjad Khaledan : 117,5 kg
2° Serhat Us : 95 kg
3° Volodymyr Shaulskyi : 85 kg
						- 60 kg
1° Vasylysa Kozyreva : 65 kg 1° Javad Ghane Mashhad : 117,5 kg
2° Tatiana Kononova : 57,5 kg 2° Volodymyr Dranyy : 112,5 kg
3° Kanat Dondu : 55 kg 3° Andrey Svistunov : 112,5 kg
4° Halyna Halinska : 50 kg 4° Rostislav Tikhonov : 80 kg
5° Elena Sazhkova : 42,5 kg
						- 67,5 kg
1° Iurii Romaniuk : 142,5 kg
2° Volodymyr Kuruohlu : 135 kg
3° Juji Otani : 130 kg
4° Seyed Amir H. Mousavi: 112,5 kg
5° Dongsoo An : 110 kg
						- 75 kg
1° Uliana Tsizdyn : 62,5 kg 1° Roman Kurov : 157,5 kg
2° Elena Korotkova : 67,5 kg 2° Petr Aleksandrov : 140 kg
3° Ayten Ozyuruk : 57,5 kg 3° Ievgen Babenko : 135 kg
4° Meltem Tirikli : 52,5 kg 4° Mehdi Naharzadeh : 135 kg
5° Omer Galip Kesim : 132,5 kg
						- 82,5 kg
1° Ahad Javaheri : 147,5 kg
2° Vadym Grechko : 120 kg
3° Viktor Ruzin : 120 kg
4° Angel M. Rojas G. : 100 kg
					        - 90 kg
1° Irina Demasova : 100 kg 1° Hamid Pakbaz : 140 kg
2° Bircan Simsek : 65 kg 2° Cruaz M. Barrios B. : 140 kg
3° Vanessa Ashby Murby : 65 kg 3° Sergey Galanin : 140 kg
4° Nadezhda Furletova : 60 kg 4° Gokhan Terletme : 132,5 kg
5° Tadashi Noguchi : 132,5 kg
		+ 90 kg								- 100 kg
1° Aleksei Larin : 190 kg
2° Serhii Skorik : 180 kg
3° Jamshid Mirshekari : 152,5 kg
4° Luis E. Guevara R. : 140 kg
5° Charles King : 117,5 kg

- 110 kg
1° Rohan Ahmadi : 182,5 kg
2° Edinson D. Pereira : 160 kg
3° Dmytro Grytsaienko : 150 kg
4° Cenk Yanik : 120 kg
5° Jinwoo Lee : 65 kg

- 125 kg
1° Vitalii Maier : 195 kg
2° Ehsan Moosanezhad : 180 kg
3° Tritpal Singh : 130 kg
4° Ali Akbas : 90 kg
						+ 125 kg
1° Timothy William E. : 197,5 kg
2° Esmaeil Ranjbarourimi: 170 kg

                                        Retour à la page d'accueil : accueil