3° CHAMPIONNAT D'ASIE DE DEVELOPPE COUCHE
20-25/10/09 - Kuala Lumpur ( Malaisie )
Résultats Open
			Feminin							Masculin
						- 40 kg
1° Thi Hong Nguyen : 80 kg
2° Ibtisam Alsabea : 67,5 kg
3° Yim Hung Lam : 57,5 kg
4° Bharati Somkuwar : 52,5 kg
5° Roshani Rinke : 47,5 kg
						- 44 kg
1° Latika Mane : 50 kg
						- 48 kg
1° Hong Tuyet Loan Chau : 100 kg 1° Omar Qarada : 167,5 kg
2° Jeong Hee Shin : 60 kg 2° Van Cong Le : 167,5 kg
3° Mustafa Radhi : 147,5 kg
4° Farman Basha : 145 kg
5° Vision Jasni : 112,5 kg
6° Ahmed Najah : 110 kg
7° Uones Al Sadek : 100 kg
8° Sabri Muhanna Aldarai : 82,5 kg
						- 52 kg
1° Thi Nga Dinh : 95 kg 1° Juboori Hussein : 160 kg
2° Fatema Alhasan : 87,5 kg 2° Kon Fatt Cheok : 125 kg
3° Fatama Allawi : 85 kg 3° Jacinto Herianto De Jesus P. : 115 kg
4° Gulbanu Abdykhalykova : 55 kg 4° Justin Jenang : 115 kg
						- 56 kg
1° Dhikra Saleem : 87,5 kg 1° Rasool Mohsin : 177,5 kg
2° Hyun Hee Choi : 75 kg 2° Ahmad Dukhan : 145 kg
3° Liliana Silva Mesquita : 60 kg 3° Chia Chern Koh : 135 kg
4° Keum Hee Kim : 60 kg 4° Vikrameingh Adhikari : 135 kg
5° Yuji Okada : 105 kg
						- 60 kg
1° Natali Elias : 82,5 kg 1° Faisal Hammash : 167,5 kg
2° Hyeong Hui : 67,5 kg 2° Mohammed Mohammed : 162,5 kg
3° Hasan Al-Faili : 135 kg
4° Jagath Prasanna Fernando : 95 kg
5° Aibek Abzhan : 95 kg
						- 67,5 kg
1° Lee Chan Siow : 97,5 kg 1° Rajinder Singh Rahelu : 185 kg
2° Fatimah Wagimin : 85 kg 2° Fadi Ahmad : 172,5 kg
3° Surita Saad : 70 kg 3° Mariappan Perumal : 170 kg
4° Ruslan Dolobayev : 140 kg
5° Abdelkareem Khattab : 125 kg
6° Ruwan Janaka Prasanna Hewage : 100 kg
						- 75 kg
1° Rasha Alshikh : 100 kg 1° Mutaz Aljuneidi : 215 kg
2° Lyazat Salimzhanova : 87,5 kg HM Nikolaos Gkoudanis : 192,5 kg
3° Tharwh Alhajaj : 85 kg 2° Jong Keun Kim : 177,5 kg
HM Patrique Dankers : 150 kg
3° Nurul Azhar Nordin : 150 kg
4° Paul Tesoriero : 122,5 kg
5° Indika Janaka J. Udahawatte : 120 kg
6° Vladimir Cherepanov : 115 kg
						- 82,5 kg
1° Sharifah Raudzah Syed Akil : 107,5 kg 1° Thaer Al-Ali : 210 kg
2° Huda Ali : 107,5 kg 2° Sachin Chaudhary : 185 kg
3° Shaikha Alsuwaidi : 60 kg 3° Jabbar Jaber : 180 kg
4° Bhushan Kasekar : 170 kg
HM Vasileios Terzitanos : 150 kg
5° Rashed Hassan Ahmed : 125 kg
		+ 82,5 kg						          - 90 kg
1° Melaica Tuinfort : 100 kg HM Pavlos Mamalos : 225 kg
2° Fatmah Rashed Alkaabi : 90 kg 1° Mohamed Khamis Khalaf : 220 kg
3° Hyun Jung Lee : 85 kg 2° Mohd Shamil Saad : 160 kg
HM Aschwin Kraal : 155 kg
3° Yee Khie Jong : 137,5 kg
						- 100 kg
HM Dimitrios Anatolitis : 215 kg
1° Haidarah Alkawanleh : 190 kg
2° Katsuhito Nakatsuji : 185 kg
3° Cameron Whittington : 172,5 kg
4° Sung Yun Jung : 167,5 kg
5° David Williams : 157,5 kg
6° Chai Soon Chang : 145 kg
7° Arnest Reginold Veniton : 130 kg
8° Abdulla Ahmed Khadeirat : 130 kg
9° Bassam Ali Naqbi : 120 kg
						+ 100 kg
1° Faris Al-Ajeeli : 230 kg
2° Hamdo Sallat : 202,5 kg
3° Ahmed Khamis Albaloushi : 195 kg
4° Keun Bae Chung : 192,5 kg
HM Cees Ootjers : 170 kg
5° Walid Abdulrahman Raeialboom : 170 kg
HM Panagiotis Dimas : 170 kg
6° Virender Singh : 165 kg
HM Anastasios Baos : 155 kg

 Retour à la page d'accueil : accueil