15° CHAMPIONNAT D’ASIE DE DEVELOPPE COUCHE APF
1-5/12/15 - Muscat ( Oman )
		Résultats Open	
				Feminin					Masculin

- 47 kg
		- 52 kg								-  53 kg
1° Taku Kida : 110.0 kg ( J )
2° Vivek Kameth : 95.0 kg ( SJ )
 		- 57 kg								-  59 kg
1° Nidhi Singh Patel : 82.5 kg ( O ) 1° Kazuya Iwasaki : 155.0 kg ( O )
2° Twinkle Sohail : 37.5 kg ( J ) 2° YAli Al Lami : 130.0 kg ( J )
3° Abdulma. Albattashi : 120.0 kg ( O )
		- 63 kg								-  66 kg
1° Valida Iskandarova : 110.0 kg ( O ) 1° Yahya Al-Kiyumi : 190.0 kg ( O )
2° Naina Sriyan : 72.5 kg ( O ) 2° K. Raeisiasadabadi : 187.5 kg ( O )
3° Sonia Azmat : 45.0 kg ( J ) 3° Takashi Ashizaki : 180.0 kg ( M1 )
4° Kenji Sato : 150.0 kg ( M3 )
5° Atsuki Kamiya : 140.0 kg ( J )
6° Hiseaki Nakamura : 130.0 kg ( M2 )
7° Khalifa Al Jamahi : 100.0 kg ( O )
8° Jayappa Lamani : 90.0 kg ( M1 )
9° Hossein Saghaei : 82.5 kg ( SJ )
10° Suraj Kumar : 80.0 kg ( SJ )
		- 72 kg								-  74 kg
1° Oleg Butenko : 250.0 kg ( O )
2° Rasool Salehirizi : 205.0 kg ( O )
3° Omar Al Zakwani : 195.0 kg ( J )
4° Alirea Lashgarian : 180.0 kg ( J )
5° Vincent Prakahs Carlo: 162.5 kg ( O )
6° Aiman Alhasani : 152.5 kg ( O )
7° Ali Talib : 150.0 kg ( J )
8° Hafedh Handi : 140.0 kg ( O )
9° Alkahattab Awladthani: 135.0 kg ( SJ )
10° Sajjad Mousa : 132.5 kg ( SJ )
11° Mustaq A. Zargar : 80.0 kg ( M2 )
		- 84 kg								-  83 kg
1° Kulkami Deepali : 50.0 kg ( O ) 1° Askar Shokhanov : 285.0 kg ( O )
2° Jayaluxmi C.H. Devi : 45.0 kg ( SJ ) 2° Ali Enayati : 230.0 kg ( O )
3° Faizal A. Alzaabi : 210.0 kg ( O )
4° Mohammed Mahdi : 190.0 kg ( O )
5° Abdulsalam Alnajafi : 180.0 kg ( O )
6° Abdulsalam Alnajafi : 165.0 kg ( J )
7° Michel El Maalouf : 157.5 kg ( O )
8° Yousuf Al Hasani : 135.0 kg ( O )
9° Mazin Al Khusaibi : 125.0 kg ( J )
10° Alireza Mansouri : 125.0 kg ( SJ )
11° Nabrs Awladthani : 125.0 kg ( SJ )
12° Omar Alhasani : 115.0 kg ( J )
13° Mohamed Awladthani : 70.0 kg ( SJ )
		+ 84 kg								-  93 kg
1° Shazia Kanwal : 55.0 kg ( O ) 1° Majid Hajiaghabozorg : 265.0 kg ( O )
2° Vijaya Nar : 30.0 kg ( M1 ) 2° Ruslan Sadykov : 232.5 kg ( O )
3° Javad Saghaei : 225.0 kg ( O )
4° Batbayar Mishka : 220.0 kg ( O )
5° Konarbek Kozibaev : 220.0 kg ( J )
6° Bharkar Shah : 217.5 kg ( J )
7° Knabil Al Muharrami : 210.0 kg ( O )
8° Mohammadreza Khosravi: 197.5 kg ( M1 )
9° Salim Aulad Thani : 190.0 kg ( J )
10° Raed Adeelah : 185.0 kg ( J )
11° Zainulabdeen Waleed : 150.0 kg ( J )
12° Usay Kumar : 145.0 kg ( M1 )
13° Esmaeil Fotovat : 115.0 kg ( M3 )
14° Falih Al-Jumaili : 100.0 kg ( M3 )
15° Sohail Butt : 60.0 kg ( M3 )
										- 105 kg
1° Arslan Suyunshiliev : 290.0 kg ( O )
2° Hossien Karimi : 250.0 kg ( O )
3° Barkhas. Lkhagvajav : 230.0 kg ( O )
4° Reza Saghaei : 227.5 kg ( M1 )
5° Fahad Alnadabi : 150.0 kg ( SJ )
6° Mahmood Hira : 120.0 kg ( M1 )
7° Nadeem Hashmi Syed : 100.0 kg ( M1 )
										- 120 kg
1° Saeed Naderi : 260.0 kg ( O )
2° Rahhel Al-Azzawi : 250.0 kg ( O )
3° N. Subramanya : 202.5 kg ( O )
4° Hamad Alajmi : 190.0 kg ( O )
5° Kento Hirayama : 180.0 kg ( J )
6° Harcharan Singh : 177.5 kg ( O )
7° Qais Al Hasni : 145.0 kg ( J )
8° Satish Kumar : 140.0 kg ( M2 )
9° Hossein Banifateme : 127.5 kg ( M1 )
10° Jingeez Rashid : 100.0 kg ( M1 )
11° Jawad Al-Jawad : 100.0 kg ( M4 )
12° Mohammad Rashed : 80.0 kg ( M3 )
										+ 120 kg
1° Ankhbayar Damdin : 260.0 kg ( O )
2° Daniel Halabi : 252.5 kg ( O )
3° Shigetoshi Higuchi : 240.0 kg ( O )
4° Hassan Koiak : 200.0 kg ( M1 )
5° Aidh Al Mandhari : 170.0 kg ( O )
6° Payam Sahebi : 162.5 kg ( J )
7° Thaer Al-Boabed : 160.0 kg ( M1 )
8° Ahmed Alabbas : 152.5 kg ( SJ )
9° Shekhar Sathe Sangram: 140.0 kg ( J )
10° Mehdi Saghaei : 137.5 kg ( SJ )
11° Omar Aldhaheri : 130.0 kg ( M1 )
12° Seyed M. Dehghanian : 100.0 kg ( M2 )
13° Idrees Al Ubaidani : 60.0 kg ( SJ )
Retour à la page d'accueil : accueil