9° CHAMPIONNAT D’ASIE DE DEVELOPPE COUCHE IPF
19-20/08/09 - Chandugarh ( Inde )
		Résultats Open	
				Feminin					Masculin
						- 48 kg
1° Akemi Masuyama : 101.0 kg ( M1 )
2° Kaur Sandeep : 45.0 kg ( S )
						- 52 kg
1° Maki Ishimaru : 72.5 kg ( J ) 1° Abdulkarim Ka Raman : 85.0 kg ( SJ )
2° Sriyan Nayana : 65.0 kg ( S )
3° Karpe Sneha : 50.0 kg ( J )
4° Sawant Snehal : 45.0 kg ( J )
 						- 56 kg
1° Phad Leela : 65.0 kg ( S ) 1° Nagaraj P. : 135.0 kg ( J )
2° Amir Askarimohammad. : 110.0 kg ( SJ )
3° Tate Milind : 100.0 kg ( S )
4° Hashem Khodayri : 95.0 kg ( M1 )
5° Abraham Bino P : 87.5 kg ( M1 )
						- 60 kg
1° Olga Cheremissina : 90.0 kg ( J ) 1° Takashi Ashizaki : 170.0 kg ( S )
2° Kadam Priyanka : 45.0 kg ( S ) 2° Oleg Puzikov : 160.0 kg ( S )
3° Tandelu S. : 135.0 kg ( S )
4° Chakravorty Ashok : 115.0 kg ( M1 )
5° Rostami Khosrow : 110.0 kg ( J )
						- 67,5 kg
1° Rosemarie Vasquez : 100.0 kg ( S ) 1° Takuya Ishikawa : 197.5 kg ( S )
2° Sawant Kalpana : 72.5 kg ( S ) 2° Oleg Butenko : 195.0 kg ( S )
3° Devi Anjana : 45.0 kg ( S ) 3° Morteza Motaghian : 191.0 kg ( M1 )
4° Khan Raju : 180.0 kg ( S )
5° Gomeh Abdol Hossein : 175.0 kg ( J )
6° Ryohei Kume : 155.0 kg ( J )
7° Toru Magome : 155.0 kg ( M3 )
8° Keiji Sato : 120.0 kg ( M2 )
9° Kohli Jitender : 105.0 kg ( M2 )
						- 75 kg
1° Valida Iskandarova : 135.0 kg ( S ) 1° Hideaki Yoshioka : 185.0 kg ( S )
2° Tomar Tapsi : 75.0 kg ( S ) 2° David Saed : 177.5 kg ( J )
3° Singh Palwinder : 167.5 kg ( S )
4° Singh Shyam : 152.5 kg ( S )
5° Singh Jaspreet : 150.0 kg ( J )
6° Roy Ujjal : 145.0 kg ( J )
7° Masato Hashimoto : 132.5 kg ( S )
8° Utekar Ajith : 105.0 kg ( M1 )
9° Morteza Mostafavi S. : 80.0 kg ( J )
						- 82,5 kg
1° Barik Samia : 72.5 kg ( J ) 1° Akhat Idrissov : 222.5 kg ( S )
2° Kulkarni Deepali : 65.0 kg ( S ) 2° Naoki Ishimoto : 210.0 kg ( M1 )
3° Vladimir Ziybkin : 205.0 kg ( J )
4° Katsuya Hayashi : 180.0 kg ( J )
5° Tomohiro Anarku : 180.0 kg ( M2 )
6° Toshio Kitano : 170.0 kg ( M3 )
7° Thapa R.B.S. : 165.0 kg ( S )
8° Naser Kashi : 160.0 kg ( J )
9° Seric Yerishuly : 155.0 kg ( M2 )
10° Vladimir Shkirman : 140.0 kg ( M1 )
						- 90 kg
1° Erlina Pecante : 115.0 kg ( M1 ) 1° Sergey Vaigant : 257.5 kg ( S )
2° Kaur Manjeet : 105.0 kg ( J ) 2° Majid Hajiaghabozorg : 240.0 kg ( S )
3° Kamran Mirzae : 207.5 kg ( SJ )
4° Malik Ashwini : 172.5 kg ( S )
5° Akito Nishi : 170.0 kg ( J )
6° Kiomars Motamedilash : 170.0 kg ( M1 )
7° Narvekar Dilip : 150.0 kg ( M1 )
8° Bakyt Kaukakov : 150.0 kg ( M1 )
9° Rai Puneet : 150.0 kg ( S )
10° Ghanbari Hamid Reza : 147.5 kg ( J )
		+	90 kg						- 100	kg
1° Shobha : 67.5 kg ( S ) 1° Younes Arjmandfard : 260.0 kg ( S )
2° Maharao Raksha : 57,5 kg ( M2 ) 2° Akihiro Takezawa : 245.0 kg ( S )
3° Kaur Gaganpreet : 40.0 kg ( J ) 3° Mehdi Arastehfard : 245.0 kg ( S )
4° Michio Shibata : 220.0 kg ( S )
5° Reza Saghaei : 215.0 kg ( M1 )
6° Azadfallah Saeed : 170.0 kg ( SJ )
7° Javed Mohammed : 167.5 kg ( J )
7° Alireza Ebrahmzadeh : 167.5 kg ( M2 )
9° Singh Savinder : 127.5 kg ( M2 )
10° Kadiyan Puran Singh : 115.0 kg ( M2 )
						- 110 kg
1° Rustam Yulchiyev : 290.0 kg ( S )
2° Seyedsamed Ghoreyshi : 275.0 kg ( S )
3° Majid Shahnavaz : 275.0 kg ( S )
4° Aliazam Saeed : 220.0 kg ( M1 )
5° Chatterjee Devi P. : 190.0 kg ( J )
6° Singh Ishar : 180.0 kg ( M1 )
7° Petar Toras : 172.5 kg ( M1 )
8° YSingh Nirmaljeet : 140.0 kg ( M2 )
9° Singh Sukhbir : 140.0 kg ( J )
10° Alireza Rezabegloo : 110.0 kg ( SJ )
						- 125 kg
1° Mehrab Maleki : 272.5 kg ( S )
2° Mahmoodvand Mostafa : 255.0 kg ( S )
3° Berik A Khmatzhanov : 237.5 kg ( M1 )
4° Afshar Ahmad : 235.0 kg ( M1 )
5° Kumar Praveen : 230.0 kg ( S )
6° Motohisa Kojo : 230.0 kg ( M2 )
7° Ardeshri Mohammadre. : 190.0 kg ( SJ )
						+ 125 kg
1° Mostafa Prvareshro. : 287.5 kg ( S )
2° Singh Bhupinderjith : 220.0 kg ( S )
3° Matsuo Washizumi : 190.0 kg ( M2 )
4° Easkhr Mohsen : 180.0 kg ( M1 )
5° Toshare Manik : 160.0 kg ( M1 )
6° Seyarasool Hosseini : 160.0 kg ( M1 )
Retour à la page d'accueil : accueil